Szacowanie szkód łowieckich

Doznałeś szkody łowieckiej?

Masz prawo do odszkodowania!
Wykonaj dokładny pomiar szkód i przedstaw kompletną dokumentację.

Postępowanie przy szacowaniu szkody łowieckiej

3 dni od stwierdzenia szkody na polach uprawnych, należy pisemnie zawiadomić koło łowieckie o wystąpieniu szkody.

7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie musi dokonać oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego najpóźniej na dwa dni przed ich dokonaniem. W szacowaniu szkody, na żądanie jednej ze stron może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.

1 dzień przed sprzętem uszkodzonej uprawy dokonuje się ostatecznego szacowania szkody i określa się wysokość odszkodowania.

7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy pisemnie zgłosić do koła łowieckiego termin zbioru, w celu wykonania ostatecznego szacowania szkód.

Jeżeli protokół z szacowania szkody zostanie podpisany bez uwag, oznacza to zgodę na wysokość odszkodowania.

30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, wypłacane jest odszkodowanie.

Nie pozwól na szacowanie szkody "na oko"!

Odszkodowanie za szkodę to Twoje prawo, nie pozwól, by zaniżano jego wartość. Pamiętaj, aby przestrzegać wszystkich terminów zgłaszania szkód i wszystko potwierdzaj na piśmie.

Masz prawo do przedstawienia dowodów dokumentujących szkodę, w szczególności zdjęć lotniczych i filmów z powietrza, ortofotomapy z dokładnymi pomiarami szkód, zdjęcia w podczerwieni pokazujące poziom wegetacji i uszkodzone areały.

Im lepiej udokumentujesz szkodę, tym dokładniej zostanie naliczone odszkodowanie. Do każdego protokołu masz prawo dołączyć swoją dokumentację i żądaj kopii odebrania jej od przedstawiciela koła łowieckiego.

Ustalenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha - w przypadku szkód w uprawach.

Często takie ustalenia są krzywdzące dla rolnika, gdyż trudno idealnie wyliczyć to przy dużych powierzchniach pól. Dlatego warto udokumentować samodzielnie wszystkie szkody i mieć dokładne wyliczenia o dokładności do kilku centymetrów. W ten sposób jesteś w stanie obliczyć szczegółową powierzchnię wyrządzonych szkód łowieckich - bez straty i liczenia "na oko"!


Dokumentujemy szkody łowieckie

Wykonamy dla Ciebie precyzyjne pomiary powierzchni szkód na polu, przedstawimy wiarygodne zdjęcia lotnicze
i ortofotomapy z dokładnością do kilku centymetrów.

Zamów wycenę

Zadbaj o swoje uprawy!