Pomiary objętości
obliczenia mas ziemnych

Pomiary objętości i wysokości

Na podstawie zdjęć lotniczych i pomiarów naziemnych wykonujemy szczegółowe obliczenia wysokości oraz objętości mas kruszyw i urobku w otwartych wyrobiskach.

Bezpieczeństwo i precyzja

Wykonujemy opracowania w terenach niedostępnych i niebezpiecznych (kamieniołomy, hałdy sypkiego surowca), bez zakłócania pracy innym pracownikom.

Monitoring i kontrola

Okresowe pomiary pozwalają kontrolować ilość materiału. Jest to doskonała metoda kontroli dostaw surowców, stanów magazynowych i wydobycia.

Dokładne pomiary przestrzenne

Wykonujemy bezpieczne, warygodne i szybkie pomiary mas ziemnych, obszarów zielonych, wykopalisk, wyrobisk, stanowisk archeologicznych.

Zamów kalkulację
Pomiary inwestycji drogowych w Szczecinie Obliczanie objętości terenu i mas ziemnych Pomiar kruszywa Szczecin Obliczenia wydobycia w kopalni

Wykonujemy pomiary
w obszarach:

  • górnictwo odkrywkowe
    (węgiel, biomasa, torf, materiały sypkie, kruszywa)
  • inwestycje drogowe
    (nanoszenie pikietażu, pomiary obszarów, granice)
  • inwentaryzacje wysypisk śmieci
  • magazyny kruszywa
  • kamieniołomy