Fotomapy z georeferencją

Wykonujemy dokładne fotomapy na podstawie opracowań fotogrametrycznych z niskiego pułapu.

Naloty fotogrametryczne

Zanim wykonamy nalot nad miejscem opracowania fotomapy, szczegółowo planujemy każdą misję. Dzięki czemu wiemy od razu, ile czasu będzie trwał lot, ile uzyskamy zdjęć i z jaką dokładnością. Gotowe opracowania oddajemy w zależności od potrzeb w układzie WGS84 lub w ETRS89/Poland CS 2000.

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

Wykonujemy operaty ewidencyjne działek i budynków, łącząc pomiary naziemne z nalotem fotogrametrycznym oraz sprawdzeniem stanu prawnego w księgach wieczystych. Na życzenie klienta na fotomapy rastrowe, nakładamy warstwę wektorową, z opisem numerów działek, budynków czy z dodatkowymi pomiarami.

Minimalny obszar nalotu

Fotomapy wykonujemy także dla bardzo małych powierzchni (już od 100 m2) i na wysokościach od 40 m (1,7 cm/px GSD). Dzięki temu możemy wykonać szczegółową dokumentację np. zabytowkowych obiektów archeologicznych, zamków, grodzisk, terenów górniczych i przemysłowych, inwestycji deweloperskich i plantacji.

Szybki czas realizacji

Dzięki wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych i najnowszej technologii, czas od wykonania nalotu do przygotowania fotomapy jest bardzo krótki. Przy dobrych warunkach pogodowych, jesteśmy w stanie dostarczyć gotowe opracowania nawet w ciągu jednego dnia. Działamy sprawnie i fachowo - sprawdź nas!  

Zamów opracowanie fotogrametryczne

Potrzebujesz szybką, dokładną i georeferencyjną fotomapę - skontaktuj się z nami!

Zamów fotomapę

Wybrane opracowania

Standardowo fotomapy przygotowujemy w formacie geoTIFF, możemy też zrobić konwersję na dowolny inny format.

Fotomapa Koszalin

Koszalin: Dokumentacja budowy kanału wodnego

Fotomapa Szczecin

Szczecin: Inwentaryzacja rzeki Bukowej

Fotomapa Szczecin

Szczecin: Dokumentacja nasypów i wiaduktów kolejowych

Fotomapa Koszalin

Koszalin: Dokumentacja Domku Kata

Fotomapa Szczecin

Ustowo: Operat ewidencyjny gruntów

Fotomapa Szczecin

Szczecin: Inwentaryzacja rzeki Bukowej