Modele DSM

Numeryczny model pokrycia terenu (DSM)

Jest to numeryczny opis powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad powierzchnię (drzewa, mosty, budynki, itp.). W zależności od potrzeb modele przygotowujemy w dowolnej wizualizacji (w strukturze GRID, w strukturze TIN lub teksturowane w oparciu o zdjęcia lotnicze).

Modele DSM są doskonałym punktem wyjścia do opracowań urbanistycznych, projektowania masztów telekomunikacyjnych i anten nadawczych, farm wiatrowych i solarnych. Są też bardzo przydatnym narzędziem do monitorowania obszarów przemysłowych i górniczych, czy budowli hydrotechnicznych.

Zamów model DEM
Model DSM fotogrametria Szczecin

Szczecin Zdroje Numeryczny model pokrycia terenu z naniesionymi warstwicami

Model DSM fotogrametria Szczecin

Szczecin Numeryczny model pokrycia terenu nasypu kolejowego

Model DSM fotogrametria Szczecin

Koszalin Numeryczny model pokrycia terenu kanału wodnego

Model DSM fotogrametria Szczecin

Szczecin - ul. Darniowa Numeryczny model pokrycia terenu.

Model DSM fotogrametria Szczecin

Szczecin Numeryczny model pokrycia terenu koryta rzeki Bukowej

Model DSM fotogrametria Szczecin

Szczecin Numeryczny model pokrycia terenu koryta Bukowej.

Model DSM fotogrametria Szczecin

Szczecin Numeryczny model pokrycia terenu (DSM) wiaduktu

Model DSM fotogrametria Koszalin

Koszalin Numeryczny model pokrycia terenu (DSM) nasypów.

Model DSM fotogrametria Szczecin

Szczecin Zdroje Numeryczny model pokrycia terenu (DSM)

Model DSM fotogrametria Szczecin

Szczecin Numeryczny model pokrycia terenu (DSM) wiaduktów.

Model DSM fotogrametria Szczecin

Numeryczny model pokrycia terenu (DSM) możemy nałożyć na zdjęcia satelitarne lub mapy Google.